Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

Úřední deska

Starší úřední deska zde >>

 
 
com_urednideska
Ostatní dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
30.9.2021 1.11.2021 Výběrové řízení - kronikář / kronikářka
 
Jiné vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
8.10.2021 24.10.2021 Oznámení o zahájení územního řízení - kabeloví vedení NN (u sklepů)
29.7.2020 31.12.2022 MZ-Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
8.4.2020 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství-Veřejná vyhláška opatření obecní povahy
11.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Ministersta zemědělství
11.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Ministersta zemědělství
10.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Ministersta zemědělství
 
Jiná oznámení
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
9.2.2021 1.1.2080 Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
14.2.2018 14.2.2028 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným
 
Dokumenty dle zák. č. 250/2000 Sb.
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
14.1.2021 1.1.2080 Dokumenty dle zák. č. 250/2000 Sb. (VAK Znojemsko)
19.11.2020 1.1.2080 Dokumenty dle zák. č. 250/2000 Sb. (Obec Křídlůvky)
31.12.2018 1.1.2080 Dokumenty dle zák. č. 250/2000 Sb. (SO Dyje)
 
Smlouvy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
4.1.2021 31.12.2023 Opec Práče - veřejnoprávní smlouva
10.8.2020 31.12.2023 VaK-smlouva o poskytnutí dotace
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
4.8.2021 10.10.2021
Volby do PS PČR - poskytnutí informace o stanovení okrsku a minimálního počtu členů OVK
Volby
25.8.2021 10.10.2021
Volby do PS PČR - jmenování zapisovatele OVK
Volby
9.9.2021 10.10.2021
Jmenování členů OVK (volby do PS 2021)
Volby
23.9.2021 10.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do PS 2021
Volby
16.9.2021 2.10.2021
Opatření obecné povahy: uzavírka Slup - Jaroslavice
Opatření
9.9.2021 30.9.2021
Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
28.7.2021 12.8.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Jiná oznámení
9.6.2021 31.7.2021
Náklady obce na funkci starosty - srovnání
Ostatní dokumenty
21.6.2021 30.7.2021
Oznámení KÚ JMK - posuzování vlivů na životní prostředí - rekultivace pískovny Božice"
Ostatní dokumenty
12.7.2021 29.7.2021
Záměr o prodeji
Prodej, nájem a směna - majetek obce
19.7.2021 29.7.2021
Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
2.6.2021 29.6.2021
Vodovody a kanalizace Znojemsko - Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
19.5.2021 19.6.2021
Oznámení KÚ JMK - "písovna Božice"
Jiná oznámení
21.5.2021 5.6.2021
Výzva k odstranění odstaveného vozidla
Jiná oznámení
14.5.2021 3.6.2021
Návrh závěrečného účtu SO Dyje za rok 2020
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
24.5.2021 3.6.2021
Pozvánka na výborovou schůzi SO Dyje (2. 6. 2021)
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
19.5.2021 29.5.2021
Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva
Rozpočet obce
22.4.2021 27.5.2021
FÚ-Veřejná vyhláška
Jiné vyhlášky
19.11.2020 30.4.2021
Rozpočtové provizorium na rok 2021
Rozpočet obce
13.4.2021 29.4.2021
Záměr o pronájmu
Prodej, nájem a směna - majetek obce
24.3.2021 29.4.2021
Návrh závěrečného účtu pro rok 2020
Rozpočet obce
7.4.2021 29.4.2021
Záměr pachtu
Rozpočet obce
20.4.2021 29.4.2021
Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
4.4.2021 19.4.2021
Obec Jaroslavice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2021
Jiná oznámení
24.2.2021 11.3.2021
Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
12.1.2021 16.2.2021
Návrh rozpočtu na rok 2021
Rozpočet obce
4.2.2021 16.2.2021
Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
26.1.2021 10.2.2021
Oznámení o přerušení činnosti obecního úřadu a odložení zasedání zastupitelstva
Jiná oznámení
4.11.2020 2.2.2021
Státní pozemkový úřad-Nabídka pozemků k pronájmu
Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
12.1.2021 29.1.2021
Záměr pachtu
Prodej, nájem a směna - majetek obce
14.1.2021 29.1.2021
Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
14.12.2020 28.1.2021
Záměr o směnu nemovitostí
Prodej, nájem a směna - majetek obce
16.9.2020 31.12.2020
Vyhláška špačci
Jiné vyhlášky
21.10.2020 31.12.2020
VAK - oznámení o zveřejněných dokumentech
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
1.12.2020 18.12.2020
Návrh rozpočtu VAK na rok 2021
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
1.12.2020 18.12.2020
Střednědobý výhled VAK 2022-2024
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
2.11.2020 18.12.2020
SO Dyje-Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
2.11.2020 18.12.2020
SO Dyje-Návrh rozpočtu na rok 2021
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
30.11.2020 10.12.2020
SO Dyje-pozvánka na výborovou schůzi
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
20.10.2020 22.11.2020
Aktualizace zásad územního rozvoje JMK
Jiné vyhlášky
31.10.2020 13.11.2020
Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
17.10.2020 3.11.2020
Veřejná vyhláška-Zásady územního rozvoje JmK
Jiné vyhlášky
16.9.2020 31.10.2020
Vyhlášení skutečností pro uplatnění odchylného postupu pro usmrcování špačka
Ostatní dokumenty
4.9.2020 27.10.2020
Vyrozumění předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK Křídlůvky
Volby
11.9.2020 15.10.2020
Hlasování během epidemie koronaviru
Volby
20.9.2020 7.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Rozpočet obce
20.8.2020 3.10.2020
Oznámení o vyhrazení plochy pro volební plakáty
Volby
1.7.2020 3.10.2020
Informace o volbách
Volby
31.8.2020 5.9.2020
Oznámení pro členy OVK (volby říjen 2020)
Volby
6.8.2020 21.8.2020
Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
22.7.2020 1.8.2020
Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
9.4.2020 15.7.2020
SPÚ - oznámení o zamýšleném převodu

SPÚ -

Jiná oznámení
15.4.2020 15.7.2020
Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu
Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
27.5.2020 10.7.2020
Záměr o prodeji pozemku

Předmětem prodeje jsou:

  • Pozemek č. 115/3 o výměře 37 m2, vzniklý na základě geometrického plánu č. 490-598/2020 vytvořeným Ing. Petrem Gabrielem, a to rozdělením pozemku par. č. 115/2 o výměře 97 m2 v k.ú. Křídlůvky, druh zahrada, zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.
  • Pozemek č. 115/2 o výměře 60 m2, vzniklý na základě geometrického plánu č. 490-598/2020 vytvořeným Ing. Petrem Gabrielem, a to rozdělením pozemku par. č. 115/2 o výměře 97 m2 v k.ú. Křídlůvky, druh zahrada, zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.
Prodej, nájem a směna - majetek obce
18.6.2020 10.7.2020
Záměr o prodeji pozemku

Předmětem prodeje jsou:

  • č. 1319/47 o výměře 101 m2 v k.ú. Křídlůvky, druh ostatní plocha, vzniklý z par. č. 1319/47 v k.ú. Křídlůvky geometrickým plánem č. 492-622/2020, zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.
Prodej, nájem a směna - majetek obce
29.6.2020 10.7.2020
Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
18.5.2020 26.6.2020
JmK - Veřejná vyhláška
Rozpočet obce
11.5.2020 25.6.2020
JmK - Veřejná vyhláška
Jiné vyhlášky
8.6.2020 25.6.2020
Vak-Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
7.6.2020 23.6.2020
Opatření obecné povahy na silnici II/408 Valtrovice-Křídlůvky
Ostatní dokumenty
18.5.2020 19.6.2020
Výběrové řízení - Pracovník údržby veřejného prostranství
Jiná oznámení
6.5.2020 31.5.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rozpočet obce
7.5.2020 28.5.2020
SO Dyje - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
10.3.2020 28.5.2020
SO Dyje - Návrh rozpočtu na rok 2020 v Kč
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
19.5.2020 28.5.2020
SO Dyje - Pozvánka na výborovou schůzi
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
27.4.2020 27.5.2020
Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí 2020
Jiné vyhlášky
27.4.2020 17.5.2020
Přechodná úprava provozu Křídlůvky/Valtrovice
Opatření
8.4.2020 15.5.2020
Návrh závěrečného účtu obce Křídlůvky za rok 2019
Návrhy závěrečného účtu
29.4.2020 15.5.2020
Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
9.4.2020 12.5.2020
FÚ - Veřejná vyhláška
Jiné vyhlášky
6.4.2020 7.5.2020
Veřejná vyhláška Ministersta zemědělství
Jiné vyhlášky
5.2.2020 5.5.2020
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
11.12.2019 30.4.2020
VaK-Rozpočet na rok 2019, Střednědobý výhled 2020-2022
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
5.1.2020 30.4.2020
Vak-oznámení o zveřejnění dokumentů
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
19.1.2020 30.4.2020
VaK Znojemsko-Střednědobý výhled, rozpočet 2020
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
5.2.2020 31.3.2020
Komplexní pozemkové úpravy Valtrovice - sdělení k II. etapě vytyčení
Ostatní dokumenty
20.2.2020 13.3.2020
Návrh rozpočtu na rok 2020
Rozpočet obce
3.3.2020 13.3.2020
Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
12.2.2020 11.3.2020
Záměr o směně nemovitostí

Předmět směny: pozemky č. 7478, 7676, 7675, 7844/2, 7592, 7790, 7787

Prodej, nájem a směna - majetek obce
5.2.2020 22.2.2020
Záměr o prodeji pozemku

Předmět prodeje: pozemek č. 115/2

Prodej, nájem a směna - majetek obce
20.1.2020 31.1.2020
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
2.12.2019 17.12.2019
Vak-návrh rozpočtu na rok 2020
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
2.12.2019 17.12.2019
VaK-Střednědobý výhled
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Mobilní rozhlas  cp logo index  logo krizport BLOND1
 banner klesti  logo1 offic 000244 05 001052

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.