Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

Úřední deska

 
 
Zasedání zastupitelstva
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva obce Vyvěšeno:2.7.2024 Sejmuto: 1.8.2024 Dokument:
 
Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: VaK - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH Vyvěšeno:1.7.2024 Sejmuto: 19.7.2024 Dokument:
 
Jiné vyhlášky
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK 10/2020 - 06/2024 Vyvěšeno:24.6.2024 Sejmuto: 25.7.2024 Dokument:
Název dokumentu: Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje JMK Vyvěšeno:14.6.2024 Sejmuto: 25.7.2024 Dokument:
 
Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: SPÚ-Nabídka pozemků k pronájmu Vyvěšeno:2.5.2024 Sejmuto: 7.8.2024 Dokument:
 
Jiná oznámení
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OD 1.6.2024 Vyvěšeno:15.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným Vyvěšeno:14.2.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Dokumenty dle zák. č. 250/2000 Sb.
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: VaK - Oznámení o zveřejněných dokumentech Vyvěšeno:29.4.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Dokumenty dle zák. č. 250/2000 Sb. (Obec Křídlůvky) Vyvěšeno:19.11.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Dokumenty dle zák. č. 250/2000 Sb. (SO Dyje) Vyvěšeno:31.12.2018 Sejmuto: 1.1.2080 Dokument:
 
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyvěšeno:7.2.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyvěšeno:19.1.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyvěšeno:21.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyvěšeno:13.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyvěšeno:17.7.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyvěšeno:21.10.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyvěšeno:9.2.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
Název dokumentu:
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
Vyvěšeno:11.6.2024 Sejmuto: 12.7.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SO Dyje-Návrh závěrečného účtu
Vyvěšeno:27.5.2024 Sejmuto: 1.7.2024 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
VaK - Návrh závěrečného účtu 2023
Vyvěšeno:9.6.2024 Sejmuto: 27.6.2024 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Aktualizace č. 3a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Vyvěšeno:5.6.2024 Sejmuto: 21.6.2024 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Vyhlášení obecně závazné vyhlášky o omezení hlučných činností, o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší a k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích v souvislosti s používáním zábavní pyrotechniky, včetně tzv. ohňostrojů
Vyvěšeno:21.5.2024 Sejmuto: 21.6.2024 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
JmK-Veřejná vyhláška
Vyvěšeno:4.6.2024 Sejmuto: 20.6.2024 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi Svazku obcí Dyje
Vyvěšeno:11.6.2024 Sejmuto: 20.6.2024 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
Vyvěšeno:18.4.2024 Sejmuto: 16.6.2024 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Volby do Evropského parlamentu 2024 - oznámení termínu a místa voleb, informace o zapisovateli, počtu a sídle okrsků a o počtu členlů OVK
Vyvěšeno:4.4.2024 Sejmuto: 9.6.2024 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy-Pajasan žláznatý
Vyvěšeno:20.5.2024 Sejmuto: 4.6.2024 Dokument: Kategorie: Opatření
Název dokumentu:
FÚ-Veřejná vyhláška
Vyvěšeno:30.4.2024 Sejmuto: 30.5.2024 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno:6.5.2024 Sejmuto: 16.5.2024 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Vyvěšeno:6.1.2023 Sejmuto: 15.5.2024 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
FÚ-Veřejná vyhláška
Vyvěšeno:15.4.2024 Sejmuto: 15.5.2024 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
ČR-Výběrové řízení
Vyvěšeno:9.4.2024 Sejmuto: 9.5.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:7.2.2024 Sejmuto: 30.4.2024 Dokument: Kategorie: Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
Název dokumentu:
VaK-oznámení o zveřejnění dokumentů
Vyvěšeno:21.12.2023 Sejmuto: 29.4.2024 Dokument: Kategorie: Dokumenty dle zák. č. 250/2000 Sb.
Název dokumentu:
Opatření obecní povahy
Vyvěšeno:13.3.2024 Sejmuto: 29.4.2024 Dokument: Kategorie: Opatření
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (10. 4. 2024)
Vyvěšeno:29.2.2024 Sejmuto: 11.4.2024 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
FÚ-Informace k dani příjmů fyzických osob
Vyvěšeno:22.2.2024 Sejmuto: 2.4.2024 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Návrh Závěrečného účtu obce Křídlůvky za rok 2023
Vyvěšeno:27.2.2024 Sejmuto: 2.4.2024 Dokument: Kategorie: Návrhy závěrečného účtu
Název dokumentu:
Výzva společnosti Závlahy Dyjákovice odběratelům vody ze závlahového kanálu
Vyvěšeno:14.3.2024 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
EG.D - oznámení o povinnosti odstranění a ořezu dřevin
Vyvěšeno:2.11.2023 Sejmuto: 29.3.2024 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno:12.3.2024 Sejmuto: 21.3.2024 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (14. 3. 2024)
Vyvěšeno:28.2.2024 Sejmuto: 15.3.2024 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Akční plán zlepšení kvality ovzduší
Vyvěšeno:26.2.2024 Sejmuto: 13.3.2024 Dokument: Kategorie: Opatření
Název dokumentu:
Oznámení o plánovaném uzavření obecního úřadu
Vyvěšeno:16.1.2024 Sejmuto: 9.3.2024 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Oznámení o plánovaném uzavření obecního úřadu
Vyvěšeno:12.2.2024 Sejmuto: 9.3.2024 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Pískovna Božice - souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedneí záměrů na životní prostředí
Vyvěšeno:1.2.2024 Sejmuto: 29.2.2024 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - stavební povolení „Křídlůvky – inženýrské sítě pro RD, lokalita sever“
Vyvěšeno:2.2.2024 Sejmuto: 29.2.2024 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
JMK-Návrh opatření obecné povahy-Kormorán velký
Vyvěšeno:29.1.2024 Sejmuto: 13.2.2024 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026-2028
Vyvěšeno:22.1.2024 Sejmuto: 8.2.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno:30.1.2024 Sejmuto: 8.2.2024 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
SPÚ-Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:8.11.2023 Sejmuto: 6.2.2024 Dokument: Kategorie: Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
Název dokumentu:
Záměr ke směně pozemků
Vyvěšeno:16.1.2024 Sejmuto: 5.2.2024 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy- Bobr
Vyvěšeno:25.12.2023 Sejmuto: 10.1.2024 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Zveřejnění vyhlášky - o poplatku ze psů
Vyvěšeno:7.12.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Zveřejnění vyhlášky - o poplatku z odpadů
Vyvěšeno:7.12.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Zveřejnění vyhlášky - o poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyvěšeno:7.12.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Opec Práče - veřejnoprávní smlouva
Vyvěšeno:4.1.2021 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Smlouvy
Název dokumentu:
VaK-smlouva o poskytnutí dotace
Vyvěšeno:10.8.2020 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Smlouvy
Název dokumentu:
VaK Znojemsko-Návrh rozpočtu na rok 2024
Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 21.12.2023 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
VaK Znojemsko-Návrh Střednědobý výled
Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 21.12.2023 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Vak-oznámení o zveřejných dokumentech
Vyvěšeno:16.10.2023 Sejmuto: 20.12.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty dle zák. č. 250/2000 Sb.
Název dokumentu:
SO Dyje Návrh střednědobého výhledu
Vyvěšeno:16.11.2023 Sejmuto: 13.12.2023 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
SO Dyje Návrh rozpočtu na roku 2024
Vyvěšeno:16.11.2023 Sejmuto: 13.12.2023 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - prodej pozemku, Ministerstvo financí
Vyvěšeno:12.10.2023 Sejmuto: 8.12.2023 Dokument: Kategorie: Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
Název dokumentu:
SO Dyje-Pozvánka
Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 7.12.2023 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce na rok 2024
Vyvěšeno:9.11.2023 Sejmuto: 30.11.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno:9.11.2023 Sejmuto: 30.11.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy
Vyvěšeno:2.11.2023 Sejmuto: 17.11.2023 Dokument: Kategorie: Opatření
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (13. 11. 2023)
Vyvěšeno:2.11.2023 Sejmuto: 14.11.2023 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:2.8.2023 Sejmuto: 7.11.2023 Dokument: Kategorie: Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
Název dokumentu:
Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi - bunkry
Vyvěšeno:3.10.2023 Sejmuto: 31.10.2023 Dokument: Kategorie: Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
Název dokumentu:
„Rekultivace pískovny Božice“ – oznámení o veřejném projednání
Vyvěšeno:9.10.2023 Sejmuto: 26.10.2023 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění návrhu 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje JMK
Vyvěšeno:30.8.2023 Sejmuto: 6.10.2023 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění přepracované dokumentace - Rekultivace pískovny Božice
Vyvěšeno:1.9.2023 Sejmuto: 1.10.2023 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno:12.9.2023 Sejmuto: 21.9.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Vyvěšeno:23.8.2023 Sejmuto: 13.9.2023 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno:22.8.2023 Sejmuto: 31.8.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého
Vyvěšeno:13.8.2023 Sejmuto: 30.8.2023 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:3.5.2023 Sejmuto: 1.8.2023 Dokument: Kategorie: Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu SO Dyje
Vyvěšeno:29.5.2023 Sejmuto: 19.7.2023 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
VaK Znojemsko-Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Vyvěšeno:1.6.2023 Sejmuto: 30.6.2023 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno:20.6.2023 Sejmuto: 29.6.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Informace o zrušení výborové schůze SO Dyje
Vyvěšeno:19.6.2023 Sejmuto: 28.6.2023 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi SO dyje
Vyvěšeno:16.6.2023 Sejmuto: 28.6.2023 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno:6.6.2023 Sejmuto: 15.6.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
ČR Min. obrany - oznámení výběrového řízení
Vyvěšeno:11.5.2023 Sejmuto: 8.6.2023 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Informace ke zpřístupnění hromadného seznamu na daň z nemovitosti
Vyvěšeno:25.4.2023 Sejmuto: 31.5.2023 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
finanční úřad-Veřejná vyhláška
Vyvěšeno:25.4.2023 Sejmuto: 25.5.2023 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Křídlůvky za rok 2022
Vyvěšeno:22.3.2023 Sejmuto: 11.5.2023 Dokument: Kategorie: Návrhy závěrečného účtu
Název dokumentu:
Oznámení výběrového řízení o prodeji nepotřebného majetku
Vyvěšeno:12.4.2023 Sejmuto: 11.5.2023 Dokument: Kategorie: Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
Název dokumentu:
Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno:2.5.2023 Sejmuto: 11.5.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o zamýšleném převodu
Vyvěšeno:10.2.2023 Sejmuto: 10.5.2023 Dokument: Kategorie: Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
Název dokumentu:
Město Znojmo-Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Vyvěšeno:18.4.2023 Sejmuto: 4.5.2023 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:8.2.2023 Sejmuto: 2.5.2023 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr prodat pozemek ve vlastnictví obce
Vyvěšeno:16.2.2023 Sejmuto: 9.3.2023 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 5. zasedání zasutpitelstva obce
Vyvěšeno:28.2.2023 Sejmuto: 9.3.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Rekultivace pískovny Božice - zveřejnění dokumentace záměru
Vyvěšeno:6.1.2023 Sejmuto: 28.2.2023 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno:7.2.2023 Sejmuto: 16.2.2023 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:2.11.2022 Sejmuto: 7.2.2023 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva "Hrádek-Křídlůvky"
Vyvěšeno:4.1.2023 Sejmuto: 5.2.2023 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Volba prezidenta 2023 - informace o okrscích, okrskové volební komisi, termínu, místě konání a zapisovateli OVK
Vyvěšeno:14.11.2022 Sejmuto: 29.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Informace o telefonních číslech k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky a o volebních stanovištích pro volbu prezidenta republiky 2023 z důvodu onemocnění COVID-19
Vyvěšeno:23.12.2022 Sejmuto: 29.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Tel. kontakt pro využití přenosné volební schránky
Vyvěšeno:5.1.2023 Sejmuto: 29.1.2023 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Záměr změnit pachtovní smlouvu
Vyvěšeno:9.1.2023 Sejmuto: 25.1.2023 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
Dokumenty dle zák. č. 250/2000 Sb. (VAK Znojemsko)
Vyvěšeno:14.1.2021 Sejmuto: 16.1.2023 Dokument: Kategorie: Dokumenty dle zák. č. 250/2000 Sb.
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Ministersta zemědělství
Vyvěšeno:10.4.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Ministersta zemědělství
Vyvěšeno:11.9.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Ministersta zemědělství
Vyvěšeno:11.12.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
MZ-Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Vyvěšeno:29.7.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Ministerstvo zemědělství-Veřejná vyhláška opatření obecní povahy
Vyvěšeno:8.4.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Výběrové řízení - komunální traktor
Vyvěšeno:15.11.2022 Sejmuto: 30.12.2022 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Pozvánka na 3. zasedání zasutpitelstva obce
Vyvěšeno:6.12.2022 Sejmuto: 21.12.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
Vak-Návrh Střednědobého výhledu na období 2024-2026
Vyvěšeno:5.12.2022 Sejmuto: 21.12.2022 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
VaK-Návrh rozpočtu na rok 2023
Vyvěšeno:5.12.2022 Sejmuto: 21.12.2022 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
SO Dyje-Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025
Vyvěšeno:16.11.2022 Sejmuto: 16.12.2022 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
SO Dyje-Návrh rozpočtu na rok 2023
Vyvěšeno:16.11.2022 Sejmuto: 16.12.2022 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Pozvánka na zasedání výborové schůze SO DYJE 12/2022
Vyvěšeno:30.11.2022 Sejmuto: 9.12.2022 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2023
Vyvěšeno:6.11.2022 Sejmuto: 1.12.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 2. zasedání zasutpitelstva obce
Vyvěšeno:15.11.2022 Sejmuto: 24.11.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Povinnost majitelů dřevin u elektrického distribučního zařízení - ořez stromů
Vyvěšeno:8.11.2022 Sejmuto: 23.11.2022 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE KŘÍDLŮVKY
Vyvěšeno:26.9.2022 Sejmuto: 31.10.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:10.10.2022 Sejmuto: 20.10.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Volby do zastupitelstve obcí 2022 - informace o počtu členů zastupitelstva obce Křídlůvky
Vyvěšeno:27.5.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Oznámení o místě a termínu konání voleb do zastupitelstva obce
Vyvěšeno:7.9.2022 Sejmuto: 25.9.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Oznámení výběrového řízení
Vyvěšeno:8.8.2022 Sejmuto: 8.9.2022 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno:5.8.2022 Sejmuto: 18.8.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Pozvánka na 26. zasedání zastupitelstva obce
Vyvěšeno:12.7.2022 Sejmuto: 21.7.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
Podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstve obcí
Vyvěšeno:12.5.2022 Sejmuto: 20.7.2022 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Záměr o směně nemovitostí
Vyvěšeno:22.6.2022 Sejmuto: 15.7.2022 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
VAK Znojemsko - návrh závěrečeného účtu
Vyvěšeno:10.6.2022 Sejmuto: 21.6.2022 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
SO DYJE - Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Vyvěšeno:20.4.2022 Sejmuto: 13.6.2022 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Vyhláška - vydání 3. změny územního plánu Křídlůvky
Vyvěšeno:27.5.2022 Sejmuto: 12.6.2022 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Vyvěšeno:8.3.2022 Sejmuto: 2.6.2022 Dokument: Kategorie: Návrhy závěrečného účtu
Název dokumentu:
SO Dyje - pozvánka na výborovou schůzi
Vyvěšeno:23.5.2022 Sejmuto: 2.6.2022 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Hromadný předpis k dani v nemovitostí - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno:3.5.2022 Sejmuto: 26.5.2022 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:6.5.2022 Sejmuto: 26.5.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
Nabídka nepotřebného státního majetku - prodej bunkrů
Vyvěšeno:11.5.2022 Sejmuto: 25.5.2022 Dokument: Kategorie: Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
Název dokumentu:
Záměr k pronájmu nemovitosti
Vyvěšeno:5.4.2022 Sejmuto: 30.4.2022 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
Stanovení přechodné úpravy provozu
Vyvěšeno:21.3.2022 Sejmuto: 8.4.2022 Dokument: Kategorie: Opatření
Název dokumentu:
Stanovení přechodné úpravy provozu
Vyvěšeno:21.3.2022 Sejmuto: 8.4.2022 Dokument: Kategorie: Opatření
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení el. energie
Vyvěšeno:21.3.2022 Sejmuto: 5.4.2022 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Stanovení přechodné úpravy provozu
Vyvěšeno:17.3.2022 Sejmuto: 4.4.2022 Dokument: Kategorie: Opatření
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
Vyvěšeno:8.3.2022 Sejmuto: 25.3.2022 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - oprava
Vyvěšeno:3.3.2022 Sejmuto: 19.3.2022 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Žádost o připomínky - Valtrovický luh
Vyvěšeno:2.3.2022 Sejmuto: 18.3.2022 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Oznámení o záměru - rekultivace pískovny Křídlůvky
Vyvěšeno:2.3.2022 Sejmuto: 18.3.2022 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Křídlůvky
Vyvěšeno:28.1.2022 Sejmuto: 8.3.2022 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Záměr o prodeji nemovitosti
Vyvěšeno:14.2.2022 Sejmuto: 3.3.2022 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
Záměr o prodeji nemovitosti
Vyvěšeno:14.2.2022 Sejmuto: 3.3.2022 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:22.2.2022 Sejmuto: 3.3.2022 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - národní plán povodí Odry, Labe a Dunaje
Vyvěšeno:1.2.2022 Sejmuto: 16.2.2022 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:3.11.2021 Sejmuto: 1.2.2022 Dokument: Kategorie: Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
Název dokumentu:
Výzva k odstranění vraků
Vyvěšeno:10.1.2022 Sejmuto: 25.1.2022 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Oznámení o nalezení ovce
Vyvěšeno:10.1.2022 Sejmuto: 25.1.2022 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno:9.12.2021 Sejmuto: 31.12.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Vyhláška, kterou se vydává požární řád obce
Vyvěšeno:9.12.2021 Sejmuto: 31.12.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Vyvěšeno:9.12.2021 Sejmuto: 31.12.2021 Dokument: Kategorie: Obecní vyhlášky
Název dokumentu:
Rozhodnutí o umístění stavby
Vyvěšeno:3.12.2021 Sejmuto: 29.12.2021 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2022 - VAK Znojemsko
Vyvěšeno:6.12.2021 Sejmuto: 22.12.2021 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu - VAK Znojemsko
Vyvěšeno:6.12.2021 Sejmuto: 22.12.2021 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2022
Vyvěšeno:8.11.2021 Sejmuto: 9.12.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:18.11.2021 Sejmuto: 9.12.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2022 - DSO Dyje
Vyvěšeno:16.11.2021 Sejmuto: 2.12.2021 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu - DSO Dyje
Vyvěšeno:16.11.2021 Sejmuto: 2.12.2021 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi DSO Dyje
Vyvěšeno:23.11.2021 Sejmuto: 2.12.2021 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Výběrové řízení - kronikář / kronikářka
Vyvěšeno:30.9.2021 Sejmuto: 1.11.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o zahájení územního řízení - kabeloví vedení NN (u sklepů)
Vyvěšeno:8.10.2021 Sejmuto: 24.10.2021 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Volby do PS PČR - poskytnutí informace o stanovení okrsku a minimálního počtu členů OVK
Vyvěšeno:4.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Volby do PS PČR - jmenování zapisovatele OVK
Vyvěšeno:25.8.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Jmenování členů OVK (volby do PS 2021)
Vyvěšeno:9.9.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Oznámení o době a místě konání voleb do PS 2021
Vyvěšeno:23.9.2021 Sejmuto: 10.10.2021 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy: uzavírka Slup - Jaroslavice
Vyvěšeno:16.9.2021 Sejmuto: 2.10.2021 Dokument: Kategorie: Opatření
Název dokumentu:
Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:9.9.2021 Sejmuto: 30.9.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Vyvěšeno:28.7.2021 Sejmuto: 12.8.2021 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Náklady obce na funkci starosty - srovnání
Vyvěšeno:9.6.2021 Sejmuto: 31.7.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení KÚ JMK - posuzování vlivů na životní prostředí - rekultivace pískovny Božice"
Vyvěšeno:21.6.2021 Sejmuto: 30.7.2021 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Záměr o prodeji
Vyvěšeno:12.7.2021 Sejmuto: 29.7.2021 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:19.7.2021 Sejmuto: 29.7.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Vodovody a kanalizace Znojemsko - Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
Vyvěšeno:2.6.2021 Sejmuto: 29.6.2021 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Oznámení KÚ JMK - "písovna Božice"
Vyvěšeno:19.5.2021 Sejmuto: 19.6.2021 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Výzva k odstranění odstaveného vozidla
Vyvěšeno:21.5.2021 Sejmuto: 5.6.2021 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu SO Dyje za rok 2020
Vyvěšeno:14.5.2021 Sejmuto: 3.6.2021 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Pozvánka na výborovou schůzi SO Dyje (2. 6. 2021)
Vyvěšeno:24.5.2021 Sejmuto: 3.6.2021 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:19.5.2021 Sejmuto: 29.5.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
FÚ-Veřejná vyhláška
Vyvěšeno:22.4.2021 Sejmuto: 27.5.2021 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Rozpočtové provizorium na rok 2021
Vyvěšeno:19.11.2020 Sejmuto: 30.4.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
Záměr o pronájmu
Vyvěšeno:13.4.2021 Sejmuto: 29.4.2021 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu pro rok 2020
Vyvěšeno:24.3.2021 Sejmuto: 29.4.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
Záměr pachtu
Vyvěšeno:7.4.2021 Sejmuto: 29.4.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:20.4.2021 Sejmuto: 29.4.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Obec Jaroslavice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2021
Vyvěšeno:4.4.2021 Sejmuto: 19.4.2021 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:24.2.2021 Sejmuto: 11.3.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2021
Vyvěšeno:12.1.2021 Sejmuto: 16.2.2021 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:4.2.2021 Sejmuto: 16.2.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení činnosti obecního úřadu a odložení zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:26.1.2021 Sejmuto: 10.2.2021 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Státní pozemkový úřad-Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:4.11.2020 Sejmuto: 2.2.2021 Dokument: Kategorie: Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
Název dokumentu:
Záměr pachtu
Vyvěšeno:12.1.2021 Sejmuto: 29.1.2021 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:14.1.2021 Sejmuto: 29.1.2021 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Záměr o směnu nemovitostí
Vyvěšeno:14.12.2020 Sejmuto: 28.1.2021 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
Vyhláška špačci
Vyvěšeno:16.9.2020 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
VAK - oznámení o zveřejněných dokumentech
Vyvěšeno:21.10.2020 Sejmuto: 31.12.2020 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu VAK na rok 2021
Vyvěšeno:1.12.2020 Sejmuto: 18.12.2020 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Střednědobý výhled VAK 2022-2024
Vyvěšeno:1.12.2020 Sejmuto: 18.12.2020 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
SO Dyje-Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023
Vyvěšeno:2.11.2020 Sejmuto: 18.12.2020 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
SO Dyje-Návrh rozpočtu na rok 2021
Vyvěšeno:2.11.2020 Sejmuto: 18.12.2020 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
SO Dyje-pozvánka na výborovou schůzi
Vyvěšeno:30.11.2020 Sejmuto: 10.12.2020 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Aktualizace zásad územního rozvoje JMK
Vyvěšeno:20.10.2020 Sejmuto: 22.11.2020 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:31.10.2020 Sejmuto: 13.11.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška-Zásady územního rozvoje JmK
Vyvěšeno:17.10.2020 Sejmuto: 3.11.2020 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Vyhlášení skutečností pro uplatnění odchylného postupu pro usmrcování špačka
Vyvěšeno:16.9.2020 Sejmuto: 31.10.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Vyrozumění předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK Křídlůvky
Vyvěšeno:4.9.2020 Sejmuto: 27.10.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Hlasování během epidemie koronaviru
Vyvěšeno:11.9.2020 Sejmuto: 15.10.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Vyvěšeno:20.9.2020 Sejmuto: 7.10.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
Oznámení o vyhrazení plochy pro volební plakáty
Vyvěšeno:20.8.2020 Sejmuto: 3.10.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Informace o volbách
Vyvěšeno:1.7.2020 Sejmuto: 3.10.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Oznámení pro členy OVK (volby říjen 2020)
Vyvěšeno:31.8.2020 Sejmuto: 5.9.2020 Dokument: Kategorie: Volby
Název dokumentu:
Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:6.8.2020 Sejmuto: 21.8.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:22.7.2020 Sejmuto: 1.8.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
SPÚ - oznámení o zamýšleném převodu

SPÚ -

Vyvěšeno:9.4.2020 Sejmuto: 15.7.2020 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu
Vyvěšeno:15.4.2020 Sejmuto: 15.7.2020 Dokument: Kategorie: Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
Název dokumentu:
Záměr o prodeji pozemku

Předmětem prodeje jsou:

  • Pozemek č. 115/3 o výměře 37 m2, vzniklý na základě geometrického plánu č. 490-598/2020 vytvořeným Ing. Petrem Gabrielem, a to rozdělením pozemku par. č. 115/2 o výměře 97 m2 v k.ú. Křídlůvky, druh zahrada, zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.
  • Pozemek č. 115/2 o výměře 60 m2, vzniklý na základě geometrického plánu č. 490-598/2020 vytvořeným Ing. Petrem Gabrielem, a to rozdělením pozemku par. č. 115/2 o výměře 97 m2 v k.ú. Křídlůvky, druh zahrada, zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.
Vyvěšeno:27.5.2020 Sejmuto: 10.7.2020 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
Záměr o prodeji pozemku

Předmětem prodeje jsou:

  • č. 1319/47 o výměře 101 m2 v k.ú. Křídlůvky, druh ostatní plocha, vzniklý z par. č. 1319/47 v k.ú. Křídlůvky geometrickým plánem č. 492-622/2020, zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.
Vyvěšeno:18.6.2020 Sejmuto: 10.7.2020 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:29.6.2020 Sejmuto: 10.7.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
JmK - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno:18.5.2020 Sejmuto: 26.6.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
JmK - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno:11.5.2020 Sejmuto: 25.6.2020 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Vak-Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Vyvěšeno:8.6.2020 Sejmuto: 25.6.2020 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy na silnici II/408 Valtrovice-Křídlůvky
Vyvěšeno:7.6.2020 Sejmuto: 23.6.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výběrové řízení - Pracovník údržby veřejného prostranství
Vyvěšeno:18.5.2020 Sejmuto: 19.6.2020 Dokument: Kategorie: Jiná oznámení
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Vyvěšeno:6.5.2020 Sejmuto: 31.5.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
SO Dyje - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Vyvěšeno:7.5.2020 Sejmuto: 28.5.2020 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
SO Dyje - Návrh rozpočtu na rok 2020 v Kč
Vyvěšeno:10.3.2020 Sejmuto: 28.5.2020 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
SO Dyje - Pozvánka na výborovou schůzi
Vyvěšeno:19.5.2020 Sejmuto: 28.5.2020 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí 2020
Vyvěšeno:27.4.2020 Sejmuto: 27.5.2020 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Přechodná úprava provozu Křídlůvky/Valtrovice
Vyvěšeno:27.4.2020 Sejmuto: 17.5.2020 Dokument: Kategorie: Opatření
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Křídlůvky za rok 2019
Vyvěšeno:8.4.2020 Sejmuto: 15.5.2020 Dokument: Kategorie: Návrhy závěrečného účtu
Název dokumentu:
Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:29.4.2020 Sejmuto: 15.5.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
FÚ - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno:9.4.2020 Sejmuto: 12.5.2020 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Ministersta zemědělství
Vyvěšeno:6.4.2020 Sejmuto: 7.5.2020 Dokument: Kategorie: Jiné vyhlášky
Název dokumentu:
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno:5.2.2020 Sejmuto: 5.5.2020 Dokument: Kategorie: Prodej a nájem - majetek jiných subjetků
Název dokumentu:
VaK-Rozpočet na rok 2019, Střednědobý výhled 2020-2022
Vyvěšeno:11.12.2019 Sejmuto: 30.4.2020 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Vak-oznámení o zveřejnění dokumentů
Vyvěšeno:5.1.2020 Sejmuto: 30.4.2020 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
VaK Znojemsko-Střednědobý výhled, rozpočet 2020
Vyvěšeno:19.1.2020 Sejmuto: 30.4.2020 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
Komplexní pozemkové úpravy Valtrovice - sdělení k II. etapě vytyčení
Vyvěšeno:5.2.2020 Sejmuto: 31.3.2020 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu na rok 2020
Vyvěšeno:20.2.2020 Sejmuto: 13.3.2020 Dokument: Kategorie: Rozpočet obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:3.3.2020 Sejmuto: 13.3.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Záměr o směně nemovitostí

Předmět směny: pozemky č. 7478, 7676, 7675, 7844/2, 7592, 7790, 7787

Vyvěšeno:12.2.2020 Sejmuto: 11.3.2020 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
Záměr o prodeji pozemku

Předmět prodeje: pozemek č. 115/2

Vyvěšeno:5.2.2020 Sejmuto: 22.2.2020 Dokument: Kategorie: Prodej, nájem a směna - majetek obce
Název dokumentu:
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno:20.1.2020 Sejmuto: 31.1.2020 Dokument: Kategorie: Zasedání zastupitelstva
Název dokumentu:
Vak-návrh rozpočtu na rok 2020
Vyvěšeno:2.12.2019 Sejmuto: 17.12.2019 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Název dokumentu:
VaK-Střednědobý výhled
Vyvěšeno:2.12.2019 Sejmuto: 17.12.2019 Dokument: Kategorie: Svazky obcí (SO Dyje, VAK Znojemsko)
Mobilní rozhlas  Czech Point  Krizport Fire Brno Krizport
 Pálení klestí  Jihomoravský kraj Znojmo City

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.