Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

Rok Účel dotace
Zdroj dotace Žádaná částka    
Získaná částka         
Stav
2024 Následná péče o vysazené stromy Jihomoravský kraj 60.000,- Kč - Podána žádost
Oprava hasičské přenosné motorové stříkačky PS12 Jihomoravský kraj 63.525,- Kč - Podána žádost
Kompenzace ztráty místní prodejny potravin a zboží Jihomoravský kraj 30.000,- Kč - Podána žádost
2023 1 pracovní místo veřejně prospěšných prací (zaměstnanci obce) Úřad práce - (asi 80.000,- Kč) Předčasně ukončeno, čeká se na vyúčtování
Rozšíření a oplocení dětského hřiště v obci Křídlůvky

Státní zemědělský intervenční fond
(MAS Znojemské vinařství)

- 319.312,- Kč Získáno, čeká se na vyúčtování
Stavba parkoviště před kulturním domem Jihomoravský kraj - 275.000,- Kč Získáno, vyúčtováno 
Pořízení lavic a stolů pro veřejné kulturní a společenské akce Jihomoravský kraj - 39.000,- Kč Získáno, vyúčtováno 
Pořízení počítačů do místní knihovny Křídlůvky Jihomoravský kraj - 25.000,- Kč Získáno, vyúčtováno 
Oprava zvonice (fasáda) Ministerstvo zemědělství - 129.206,- Kč Získáno, čeká se na vyúčtování
Oprava kaple sv. Cyrila a Metoděje (fasáda) Ministerstvo zemědělství - 71.820,- Kč Získáno, čeká se na vyúčtování
2022 Výstavba dvoru pro sběr a třídění odpadů + pořízení kontejnerů Operační program životního prostředí 561.252,- Kč - Odmítnuto pro neúčelnost
Fotbalové brány na hřiště Jihomoravský kraj - 32.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
Oprava místních komunikací Jihomoravský kraj - 80.065,7 Kč Získáno, vyúčtováno
Motorová pila a další vybavení SDH Křídlůvky Jihomoravský kraj 33.675,- Kč - Zamítnuto
Výstavba dvoru pro sběr a třídění odpadů ADFORS grant 50.000,- Kč - Zamítnuto
2021  2 pracovní místa veřejně prospěšných prací (zaměstnanci obce) Úřad práce - 210.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
Výsadba stromů a komunitního sadu Státní fond životního prostředí - 222.444,- Kč   Získáno, čeká se na vyúčtování
Vybavení a ochranné oděvy pro JSDH Křídlůvky Jihomoravský kraj - 100.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
Oprava sochy sv. Marie Jihomoravský kraj - 38.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
Kompenzace ztráty místní prodejny potravin a zboží Jihomoravský kraj - 30.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
Náklady na kulturní akce a nůžkový party stan Jihomoravský kraj - 36.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
Fotbalové brány na hřiště Nadace ČEZ 30.000,- Kč - Zamítnuto
Vybavení a ochrané oděvy pro JSDH Křídlůvky Nadace ČEZ 30.000,- Kč - Zamítnuto
2020 2 pracovní místa veřejně prospěšných prací (zaměstnanci obce) Úřad práce - 180.000,- Kč Získáno, vyúčtováno 
Vytvoření pracovního místa v rámci programu PDÚ Úřad práce - 45.000,- Kč
(ze 180.000,- Kč)   
Předčasně ukončeno, vyúčtováno
Náklady a vybavení na kulturní akce Jihomoravský kraj - 40.000,- Kč Získáno, vyúčtováno 
Pořízení nádob na tříděný odpad Operační program životního prostředí - 390.110,- Kč Získáno, vyúčtováno 
Stavba dětského hřiště Ministerstvo pro místní rozvoj - 445.402,- Kč Získáno, vyúčtováno 
Nákup vybavení do obecní knihovny (počítač, tiskárna, projektor) Ministerstvo kultury - 33.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
2019 1 pracovní místo veřejně prospěšných prací (zaměstnanci obce) Úřad práce - 90.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
Náklady na kulturní akce a vybavení kuchyně kulturního domu Jihomoravský kraj - 28.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
2018 1 pracovní místo veřejně prospěšných prací (zaměstnanci obce) Úřad práce - 90.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
Změna územního plánu č. 2 Jihomoravský kraj  - 35.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
2014-2018 Odkanalizování obce

Státní fond životního prostředí a

Jihomoravský kraj

- 20.211.332,73 Kč Získáno, vyúčtováno
2016 1 pracovní místo veřejně prospěšných prací (zaměstnanci obce) Úřad práce - 84.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
2015 5 pracovních míst veřejně prospěšných prací (zaměstnanci obce) Úřad práce - 840.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
2014 Projekt kanalizace Jihomoravský kraj - 264.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
2010 Pořízení hasičkého automobilu Jihomoravský kraj - 200.000,- Kč Získáno, vyúčtováno
2008 Vybavení pro CzechPoint Jihomoravský kraj  - 49.759,- Kč  Získáno, vyúčtováno

 

 

Mobilní rozhlas  Czech Point  Krizport Fire Brno Krizport
 Pálení klestí  Jihomoravský kraj Znojmo City

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.