Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefoninfo@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: info@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: info@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

PLÁNOVANÉ A ROZPRACOVANÉ PROJEKTY

Stavební pozemky - lokalita "Sever"

Záměr:

Vystavět v lokalitě silnice, inženýrské sítě a vytvořit cca 20-25 stavebních míst. V rámci lokality mohou být upraveny další volné plochy dle budoucích možností a potřeb obce (např. nová cesta ke hřbitovu, cesta ze západu, úprava kopce, budovy pro potřeby obce, budovy občanské vybavenosti apod.). 


123-page-001.jpg

Očekávané náklady: Více jak 13 mil. Kč.

Stav: Územní studie (hotovo, 2020); Projekce sítí a komunikací pro územní řízení (vyřizuje se, stav ke konci 2020: zadána projekce pro územní rozhodnutí).

Očekávané datum dokončení: Nejdříve 2023.

 

 Oprava sochy sv. Marie

 Záměr:

Získat do majetku pozemek a na něm ležící boží muka sv. Marie, opravit je a také upravit okolí sochy.

20200000717_084136.jpg

Očekávané náklady: 114 224,- Kč.

Stav: Získání pozemků a sochy (hotovo); Studie oprav (hotová - havarijní stav); Získání finančních prostředků - podání žádosti o dotaci (výsledek bude znám na jaře 2021).

Očekávané datum dokončení: 2021.

 

Zpevnění a rekonstrukce sběrného dvoru

 Záměr:

Zpevnit plochu dvoru tak, aby bylo umožněno do něj umístit kontejnery na bioodpad a tříděný odpad a vyčlenit plochu pro sběr kovu a elektroniky. Vjezd do dvoru bude upraven tak, aby mohly svozové vozy na kov, bioodpad a elektroniku vjíždět přímo do dvora. Nad rámec základního záměru by mohl být dvůr také rozšířen.

viz_3_-_kopie.jpg

Očekávané náklady: nelze určit (více než 100.000,- Kč).

Stav: Plánuje se.

Očekávané datum dokončení: 2021-2022.

 

Oprava a modernizace zvonění v místní zvonici

 Záměr:

Na základě odborníky zjištěných poruch opravit uchycení malého zvonu a uchycení srdce velkého zvonu. Také se nechá motorizovat malý zvon tak, aby zvonil dle potřeby na dálkové ovládání a automaticky každé poledne.

Očekávané náklady: 110.000 Kč.

Stav: Objednána oprava.

Očekávané datum dokončení: jaro nebo léto 2021.

 

Obnovení hasičské jednotky SDH Křídlůvky

 Záměr:

Zajistit personální osbazení jednotky a materiální vybavení tak, aby byla jednotka SDH Křídlůvky opět akce schopná a mohla zajistit požární a jinou ochranu obce.

Očekávané náklady: 200.000 - 250.000,- Kč.

Stav: Jednání se zájemci o členství a vyřizování dokumentace (hotovo); matriální zajištění a příprava jednotky (vyřizuje se);

Očekávané datum dokončení: léto nebo podzim 2021.

 

Vybudování studny v lokalitě u sklepů

 Záměr:

Vybudovat studnu, která bude sloužit k jako zdroj vody pro vinaře a návštěvníky místa. Vinaři se budou podílet na části nákladů na vybudování studny.

studna.png

Očekávané náklady: 40.000 - 100.000,- Kč.

Stav: Plánování a projektová činnost (vyřizuje se).

Očekávané datum dokončení: konec roku 2021 nebo začátek roku 2022.

 

HOTOVÉ PROJEKTY A INVESTICE

 

2021

   Nový systém svozu odpadů - celkové náklady obce (po dotacích): 159.929,- Kč

   Modernizace a úprava dětského hřiště - celkové náklady obce (po dotacích): 217 182,- Kč (bez terénních úprav a sadby)

 

2020

   Dostavba kanalizace "u fotovoltaiky" - celkové náklady obce: 596.522,- Kč

Parkování u obchodu - celkové náklady obce: cca 15-25.000,- Kč

Vybavení kuchyně kulturního domu - celkové náklady obce (po dotacích): cca 20.000,- Kč

vase obec  cp logo index  logo krizport BLOND1
 banner klesti  logo1 offic 000244 05 001052

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.