Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

PLÁNOVANÉ A ROZPRACOVANÉ PROJEKTY

Stavební pozemky - lokalita "Sever"

Informace: VÍCE ZDE


123-page-001.jpg

 

 Výsadba stormů a vytvoření komunitního sadu

 Záměr:

Za pomoci dotací zajistit výsadbu nových stromů na vybraných místech v obci a založení "komunitního sadu" - parku s ovocnými stromy a ořechy, který bude volně přístupný občanům k trávení času i sbírání plodů. Sadba a úprava plochy budou provedeny za účasti občanů a členů místních spolků.

.stromy.png

Očekávané náklady: 300.000,- Kč (z toho 250.000,- Kč očekávaná dotace).

Stav: Projektová dokumentace a zajištění odborného dozoru (hotovo); Žádost o dotace (schváleno); Realizace (čeká se na termín).

Očekávané datum dokončení: Podzim 2022

 

 Výsadba keřů a trvalek na veřejných prostranstvích

 Záměr:

Za pomoci dobrovolníků zasadit 700-800 kusů keřů a trvalek v lokalitách u obecního úřadu, v parcích, u obchodu a u sochy sv. Marie. Na vybraných místech rostliny nahradí nevzhledné kameny a oživý veřejné plochy.

278194295_377023624432049_1731910170323000442_n.jpg

Očekávané náklady: 50-60.000,- Kč

Stav: Plán (hotovo); Nákup materiálu (hotovo); Realizace (v plánu)

Očekávané datum dokončení: Jaro 2022

 

Rekonstrukce sběrného dvoru

 Záměr:

Zpevnit plochu dvoru tak, aby bylo umožněno do něj umístit kontejnery na bioodpad a tříděný odpad a vyčlenit plochu pro sběr kovu a elektroniky. Vjezd do dvoru bude upraven tak, aby mohly svozové vozy na kov, bioodpad a elektroniku vjíždět přímo do dvora. Nad rámec základního záměru by mohl být dvůr také rozšířen.

viz_3_-_kopie.jpg

Očekávané náklady: nelze určit (projektová dokumentace: 30.000,- Kč; realizace: ???,- Kč).

Stav: Plán (hotový); Tvorba projektové dokumentace (hotová), Dohoda s majitelem pozemku (proběhla), Žádost o územní rozhodnutí (trvá), Výběr zhotovitele (trvá).

Očekávané datum dokončení: 2022.

 

Oprava a modernizace zvonění v místní zvonici

 Záměr:

Na základě odborníky zjištěných poruch opravit uchycení malého zvonu a uchycení srdce velkého zvonu. Také se nechá motorizovat malý zvon tak, aby zvonil dle potřeby na dálkové ovládání a automaticky každé poledne.

Očekávané náklady: cca 110.000 Kč.

Stav: Poptávka ceny (čtyři firmy již odmítly, pátá se poptává); Objednání (trvá)

Očekávané datum dokončení: není

 

Instalace bezpečnostního kamerového systému

 Záměr:

Na vybraných místech v obci nainstalovat bezpečnostní kamery.

1645-12516188516d5I.jpg

Očekávané náklady: cca 60 000,- Kč.

Stav: Cenová nabídka (hotovo); výběr vhodných míst (hotovo); objednávka (trvá)

Očekávané datum dokončení: jaro 2022.

 

Vybudování studny v lokalitě u sklepů

 Záměr:

Vybudovat studnu, která bude sloužit k jako zdroj vody pro vinaře a návštěvníky místa. Místo bude posléze zkrášleno a doplněno o lavičky.

studna.png

Očekávané náklady: 90.000,- Kč.

Stav: Plánování a projektová činnost (hotovo); získání stanovisek (hotovo); povolení stavby (vyřízeno); výběr zhotovitele (hotovo); realizace (hotovo); instalace ruční pumpy (čeká se)

Očekávané datum dokončení: začátek roku 2022.

 

HOTOVÉ PROJEKTY A INVESTICE

 

2022

Restaurování sochy sv. Marie - celkové náklady obce (po dotacích): 76.224,- Kč

Oprava místních komunikací - celkové náklady obce (po dotacích): 80.066,- Kč

 

2021

Obnovení jednotky SDH Křídlůvky - celkové náklady obce (po dotacích): 142.456,- Kč

Nový systém svozu odpadů - celkové náklady obce (po dotacích): 159.929,- Kč

   Modernizace a úprava dětského hřiště - celkové náklady obce (po dotacích): 217 182,- Kč (bez terénních úprav a výsadby)

 

2020

   Dostavba kanalizace "u fotovoltaiky" - celkové náklady obce: 596.522,- Kč

Parkování u obchodu - celkové náklady obce: cca 15-25.000,- Kč

Vybavení kuchyně kulturního domu - celkové náklady obce (po dotacích): cca 20.000,- Kč

Mobilní rozhlas  cp logo index  logo krizport BLOND1
 banner klesti  logo1 offic 000244 05 001052

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.