Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

PLÁNOVANÉ A ROZPRACOVANÉ PROJEKTY

Stavební pozemky - lokalita "Sever"

Informace: VÍCE ZDE


123-page-001.jpg

 

 Výsadba stormů a vytvoření komunitního sadu

 Záměr:

Za pomoci dotací zajistit výsadbu nových stromů na vybraných místech v obci a založení "komunitního sadu" - parku s ovocnými stromy a ořechy, který bude volně přístupný občanům k trávení času i sbírání plodů. Sadba a úprava plochy budou provedeny za účasti občanů a členů místních spolků.

.stromy.png

Očekávané náklady: 310.000,- Kč (z toho 250.000,- Kč očekávaná dotace).

Stav: Projektová dokumentace a zajištění odborného dozoru (hotovo), Žádost o dotace (čeká se na výsledek).

Očekávané datum dokončení: Podzim 2021 nebo jaro 2022

 

 Oprava sochy sv. Marie

 Záměr:

Získat do majetku pozemek a na něm ležící boží muka sv. Marie, opravit je a také upravit okolí sochy. Socha nebude z technických a bezpečnostních důvodů umístěna na původní místo, nýbrž o pár metrů vedle.

20200000717_084136.jpg

Očekávané náklady: 114 224,- Kč.

Stav: Získání pozemků a sochy (hotovo); Studie oprav (hotová - havarijní stav); Získání finančních prostředků - podání žádosti o dotaci (schváleno); Realizace oprav a stavební práce (probíhá).

Očekávané datum dokončení: 2021.

 

Rekonstrukce sběrného dvoru

 Záměr:

Zpevnit plochu dvoru tak, aby bylo umožněno do něj umístit kontejnery na bioodpad a tříděný odpad a vyčlenit plochu pro sběr kovu a elektroniky. Vjezd do dvoru bude upraven tak, aby mohly svozové vozy na kov, bioodpad a elektroniku vjíždět přímo do dvora. Nad rámec základního záměru by mohl být dvůr také rozšířen.

viz_3_-_kopie.jpg

Očekávané náklady: nelze určit (projektová dokumentace: 30.000,- Kč; realizace: ???,- Kč).

Stav: Plán (hotov); Tvorba projektové dokumentace (probíhá).

Očekávané datum dokončení: 2021-2022.

 

Oprava a modernizace zvonění v místní zvonici

 Záměr:

Na základě odborníky zjištěných poruch opravit uchycení malého zvonu a uchycení srdce velkého zvonu. Také se nechá motorizovat malý zvon tak, aby zvonil dle potřeby na dálkové ovládání a automaticky každé poledne.

Očekávané náklady: cca 110.000 Kč.

Stav: Projekt pozastaven (již čtvrtá firma odřekla zakázku)

Očekávané datum dokončení: ???

 

Obnovení hasičské jednotky SDH Křídlůvky

 Záměr:

Zajistit personální obsazení jednotky a materiální vybavení tak, aby byla jednotka SDH Křídlůvky opět akceschopná a mohla zajistit požární a jinou ochranu obce. S tímto také vznikne prostor pro obnovení sdružení, které se bude podílet na kulturním a komunitním rozvoji obce.

Očekávané náklady: cca 250.000,- Kč.

Stav: Jednání se zájemci o členství a vyřizování dokumentace (hotovo, jednotka obsazena členy); obnovení SDH Křídlůvky (hotovo); matriální zajištění a příprava jednotky (čeká se na doručení objednávky);

Očekávané datum dokončení: léto nebo podzim 2021.

 

Oprava místních komunikací

 Záměr:

Opravit praskliny a překopy po přípojkách na místní komunikaci .

Očekávané náklady: 153 084,- Kč.

Stav: Cenová nabídka (hotovo); realizace (čeká se na potvrzení zakázky)

Očekávané datum dokončení: léto nebo podzim 2021.

 

Vybudování studny v lokalitě u sklepů

 Záměr:

Vybudovat studnu, která bude sloužit k jako zdroj vody pro vinaře a návštěvníky místa. Vinaři se budou podílet na části nákladů na vybudování studny.

studna.png

Očekávané náklady: 40.000 - 100.000,- Kč.

Stav: Plánování a projektová činnost (hotovo); získání stanovisek (hotovo); povolení stavby (vyřizuje se).

Očekávané datum dokončení: začátek roku 2022.

 

HOTOVÉ PROJEKTY A INVESTICE

 

2021

   Nový systém svozu odpadů - celkové náklady obce (po dotacích): 159.929,- Kč

   Modernizace a úprava dětského hřiště - celkové náklady obce (po dotacích): 217 182,- Kč (bez terénních úprav a sadby)

 

2020

   Dostavba kanalizace "u fotovoltaiky" - celkové náklady obce: 596.522,- Kč

Parkování u obchodu - celkové náklady obce: cca 15-25.000,- Kč

Vybavení kuchyně kulturního domu - celkové náklady obce (po dotacích): cca 20.000,- Kč

Mobilní rozhlas  cp logo index  logo krizport BLOND1
 banner klesti  logo1 offic 000244 05 001052

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.