Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefoninfo@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

kalendář jmen

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: info@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: info@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

PLÁNOVANÉ PROJEKTY

Stavební pozemky v lokalitě "nad hřbitovem"

Záměr:

Vystavět v lokalitě silnice, inženýrské sítě a vytvořit cca 20-25 stavebních míst. V rámci lokality mohou být upraveny další volné plochy dle budoucích možností a potřeb obce (např. nová cesta ke hřbitovu, cesta ze západu, úprava kopce, budovy pro potřeby obce, budovy občanské vybavenosti apod.). 


123-page-001.jpg

Očekávané náklady: Více jak 13 mil. Kč.

Stav: Územní studie (hotovo); Projekce sítí a komunikací (vyřizuje se).

Očekávané datum dokončení: Nejdříve 2022.

 

Modernizace dětského hřiště

Záměr:

Zbavit stávající dětské hřiště zastaralých prvků, nahradit je novými, a přidat na hřiště nové, atraktivní prvky pro děti a dospívající. Zároveň bude na hřiště přidáno posezení, vysazeny stromy a přidáno částečné oplocení areálu. Podrobný výčet prvků, které budou na hřiště nainstalovány, je k dispozici ZDE.

Document-page-001.jpg

Očekávané náklady: 636 tis. Kč.

Stav: Studie (hotovo); Žádost o dotaci (přidělena); Výběrové řízení (ukončeno); Uzavření smlouvy

Očekávané datum dokončení: říjen-listopad 2020.

 

 Oprava sochy sv. Marie

 Záměr:

Získat do majetku pozemek a na něm ležící boží muka sv. Marie, opravit je a také upravit okolí sochy.

20200000717_084136.jpg

Očekávané náklady: - Kč.

Stav: Získání pozemků a sochy (hotovo); Studie oprav (vyřizuje se)

Očekávané datum dokončení: 2021

 

 Dostavba kanalizace "u fotovoltaiky"

 Záměr:

Prodloužit hlavní řád kanalizace, za účelem vytvoření kanalizačních přípojek pro tři budoucí stavby rodinných domů.

sken1234.jpg

Očekávané náklady: 400-550 tis. Kč.

Stav: Projekt (hotovo); Stavební povolení (hotovo); Stavba (dokončuje se)

Očekávané datum dokončení: září 2020

 

Nový systém svozu odpadů z domácností

 Záměr:

Pořídit do všech domácností nádoby na tříděný odpad (plast, papír, bioodpad), smluvně zajistit svoz tohoto odpadu z domácností a zlepšit systému sledování odpadů.

Očekávané náklady: 390 439 Kč.

Stav: Smlouva na vývoz (uzavřena), Dotace na projekt (přislíbena), Výběrové řízení (probíhá)

Očekávané datum dokončení: listopad 2020

 

HOTOVÉ PROJEKTY A INVESTICE (od roku 2020)

 

 

vase obec  cp logo index  logo krizport BLOND1
 banner klesti  logo1 offic 000244 05 001052

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.