Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

Než Svaz žen v deníčku s názvem Konec akcí roku 2015 udělal tlustou čáru, ještě společně s přáteli nachystal betlém u místního parku, pozval všechny lidičky co měli něco společného s tvorbou obecnich krojů a jak se patří to vše společně oslavili. Nechyběla ani místní omladina ale díky chřipkové epidemii se bohužel nesešli všichni. Doufejme že příště to bude lepší.

Setkání seniorú se uskutečnilo druhou prosincovou sobotu v kultůrním domě. K poslechu a tanci zahrál pan Josef Uhlíř v doprovodu pana Antonína Pacíka. K vánoční atmosféře tu byl Vánoční stromeček, který přichystal spolek žen. Jsme rádi že se besídka vyvedla a těšíme se na další setkáni.

Jak je již všem dětem v Křídlůvkách známo, na začátku prosince, před očekávanými Vánoci, je navštěvuje Mikuláš. Tedy v tomhle případě 5. 12., na besídce v kulturním domě, je navštívily kostýmy Mikuláše, Čerta a Anděla, aby jim rozdaly balíčky se sladkostmi, které si děti jistě zasloužily. Mimo to na ně na místě čekalo spoustu jiné zábavy. Nechybělo ani peklo pro ty, kteří zlobili, které se vyobrazilo pomocí vyzdobené opony a kouřových efektů a rodinou Kristiánů darovaný Vánoční strom, symbolizující brzký příchod Vánoc. Pro návštěvníky byly připravení vlastnoručně vyrobení okrasní andělíčci jako dárek.

V roce 2015 se občané na 1. adventní neděli sešli u kapličky, aby byli svědky rozsvícení Vánočního stromu. Tentokrát spíš stromku, jelikož ten předchozí, velký, byl nahrazen novým, menším, jenž se mnohem lépe zdobí. Nový stromek byl umístěn blízko toho předchozího, přes ulici, naproti obchodu. Rozsvícení stromku se zúčastnil velký počet lidí, včetně faráře, který posvěcoval věnce, a také farního sboru. Neodmyslitelnou součástí bylo svařené víno, koláčky od místních žen, čaj s rumem a nově pojízdné ohniště, které se setkalo s velkou oblibou.

Dne 14. 11. 2015 se v naší Obci uskutečnily tradiční krojované hody. Avšak, tyto hody nebyly stejně tradiční, jako ty minulé, jelikož tento rok vyšla krojovaná chasa, v čele s Markem Příhodou a Katkou Kristiánovou jako stárky, ve vlastnoručně ušitých krojích. Tyto kroje byly ušity a vyšity ženami z Křídlůvek, které na krojích pracovaly 3 měsíce a dokončily je přesně v den hodů, v 8 hodin ráno. Financování krojů zařídila z 75% obec, zbytek Svaz žen. Akce proběhla dle plánu za příjemného počasí. Den před samotnými hody se postavila mája a druhý den od rána vyšla krojovaná chasa jak pro právo na hody ke starostce, tak zvát občany na večerní veselici.

Naše malá, malebná kaplička, postavená v roce 1845 ze sbírek místních osadníků už 160 let vítá návštěvníky a místní obyvatele. Nedaleko od ní se nachází zvonička vymalovaná portréty učňů Cyrila a Metoděje. Na obrázku můžete vidět rozdíl mezi oběma stavbami, jak vypadali před a po rekonstrukci, které proběhla v loňském roce (tj. 2014).

První červencovou sobotu Svaž žen uspořádal pro děti tradiční dětský den. Letošního ročníku se zúčastnilo sice méně dětí, ty si to však i přes extrémní teplotu užily i tak. Za odměnu dostaly klobásu, balíček se sladkostmi a s časopisy, které byly věnovány jako sponzorský dar.

První jarní sobotu věnovali děti svůj čas úklidu lesa. Svaz žen je v tom podpořil a za odměnu jim přichystal na závěr akce občerstvení ve formě špekáčků, které si děti opekly. Dlouho však u táboráku nepobyly neboť se spustil déšť. Nejkrásnější na tom všem bylo to, že se děti ptaly, kdy zase vyrazíme do jiného lesíka.

Ten, kdo v sobotu 28. 02. 2015 navštívili košt vín v kulturním domě, jistě nelitoval. Jedenáctý ročník neměl chybu a opět splnil návštěvníkům jejich očekávání. Přes dvě stě vzorků vína bylo k ochutnání a k poslechu zahrála cimbálová muzika. Výborný hovězí gulášek, sýry, škvarky a tradiční chléb se sádlem a s cibulí nemohli chybět.

 

Tradiční masopust v naší obci nesmí chybět, a ačkoliv nás chřipkové období trochu zasáhlo, někteří přesto podpořili tradici a vyrazili do ulic i v menším počtu. Hlavní cíl, a to pozvat spoluobčany na taneční maškarní zábavu, byl splněn. Téma letošní maškarní zábavy znělo ,,Návštěva z cizích zemí ". Pořadatelky připravily a ručně namalovaly vlaječky různých států a na každou z nich napsaly ,,Vítáme Vás". Samozřejmě že v jazyce příslušných státu. Smích se ozýval ze všech koutů a všichni se perfektně bavili. Svaz žen, který tuhle akci pořádal již vyhlásil téma na příští rok - pohádky. Kdo letos maškarní zábavu propásl, může tak příští rok napravit. Těšíme se na Vás za rok.

V sobotu 10. ledna 2015 se uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka. Větrné počasí neodradilo účastníky a s veselou vyšli do ulic. Jedna parta dívek a jedna parta chlapců poctivě navštívily dům od domu. Po tom se všichni sešli v sále kulturního domu, kde bylo pro ně nachystané něco dobrého k snědku. Koledníci si rozdělili sladkosti, které dostaly od místních občanů. Ještě jedno poděkování je čeká prostřednictvím Oblastní charity Znojmo a to v kině, kde jsou pozvání na promítání pohádky.

Mobilní rozhlas  Czech Point  Krizport Fire Brno Krizport
 Pálení klestí  Jihomoravský kraj Znojmo City

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.