Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

ROZCESTNÍK

HISTORICKÝ DOKUMENT "Křídlůvky - očima historie" k přehrání ZDE.

STARÉ MAPY k prohlédnutí ZDE.

FOND HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ (1451 historických fotografií) k prohlédnutí ZDE.

SHRNUTÍ HISTORIE A KRONIKY naleznete NÍŽE.

 

 

První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1255, kdy Boček hrabí z Berneka a Nidy daroval v závěti 17. prosince ves Hfrelawitz (tj. Chřelovice), klášteru Fontis sanctae Mariae ve Ždáře. Bočkovo darování potvrdil 30. ledna 1277 papež Jan XXI. Tehdy se již jmenují Krilowicz. 29. září 1503 koupil znojemský dominikánský konvent od Michala z Einzinku ves Křídlovičky s příslušenstvím za 700 zlatých uherských. Král Vladislav II. na svatou Lucii, 13. prosince 1510 potvrdil tento kup. Tehdy byly Křídlůvky rozděleny mezi dvě duchovní vrchnosti - cisterciáky žďárské a dominikány znojemské. Žďárský opat Ambrož je v roce 1540 prodal Vilímovi Kunovi z Kunštátu za 600 kop grošů.

Obec užívala ve své historii několik dalších názvů: České Křídlovičky (1869), Křídlovičky (1880), Křídlůvky (1880-1930), německy Klein Grillowitz (1900-1910). Or roku 1867 byla obec částí městečka Hrádek, od roku 1960 pak částí obce Valtrovice.

V roce 1930 byla rozloha obce 1239 ha, a ve 154 domech žilo 626 obyvatel (9 Čechů, 608 Němců, 9 ostatních národností). Všech 626 obyvatel byli katolíci. Kaple, která stojí na návsi , byla zřízena se sbírek osadníků v roce 1845. V blízkosti kaple stojí socha svatého Antonína v podživotní velikosti s Ježíškem v náručí. Pilíř z mušlového vápence je z roku 1606, plastika s počátku století.

ZVS_74800u.jpg

Kaple sv. Cyrila a Metoděje a socha sv. Antonína v pozadí (foto: rok 2019)

Roku 1832 byla vybudována vlastní škola, kde se vyučovalo pouze německy. V roce 1869 byla obsazena vlastním učitelem, do té doby vyučoval školní pomocník z Valtrovic. V roce 1898 byla rozšířena na dvojtřídku. Roku 1880 založil místní učitel školní kroniku a školní knihovnu. 1. září 1945 se zde poprvé začalo učit česky. Nejvíce žáků (76) navštěvovalo školu v letech 1956-1957. Pro nízký počet žáků byla v roce 1976 škola uzavřena. Mateřská škola byla otevřena v roce 1950, a po třiceti letech byla, opět pro nízký počet dětí, uzavřena. Dnes již nejsou škola ani školka aktivní. 

Po osvobození Rudou armádou, 8. května 1945, začalo osidlování Československého pohraničí. Také do Křídlůvek přišli první osídlenci z Vlčnova u Uherského Brodu (Koníček Josef, Živnůstek Josef, Knotek Vincenc a Pestl Antonín s rodinami), kteří si v roce 1946 uspořádali Jízdu králů. Postupně se obec osídlovala dalšími lidmi z různých částí naši země, ale i reemigranty z Rumunska, Maďarska, Volyně a ze Slovenska. Na jaře 1946 byli odsunuti poslední Němci. Téhož roku byla zasazena na návsi lípa Svobody. Roku 1948 byl v obci zřízen první telefon. Od roku 1951 začalo v tehdejším hostinci a na jeho nádvoří pravidelné promítání filmů. Každé dva měsíce zavítalo do obce putovní kino Československého státního filmu.

V roce 1951 se po obci začaly budovat silnice. V letech 1951-1952 byl vybudován závlahový kanál Krhovice - Hevlín. Mezi lety 1952 a 1959 byl vybudován také závlahový systém kolem obce (lze vidět ve starých mapách). V Křídlůvkách byl kanál využit k pěstování rýže. Při stavbě zelinářských objektů JZD v únoru 1957 byly odkryty dva hroby mohylové kultury.

 Obrázek_101.jpg

Obsah hrobů mohylové kultury

V roce 1953 došlo, kvůli velké průtrži mračen a krupobití, k protrhnutí kanálu a zatopení téměř všech studen v obci. Obci se během své existence nevyhnuly ani další živelné pohromy. V roce 1863 vypukl velký požár, ve kterém padlo za oběť 18 stavení. V roce 1902 postihlo obec silné krupobití. Epidemie cholery postihla obec hned třikrát, a to v letech 1831, 1855 a 1866. Roku 1947 přišlo katastrofální sucho a neúroda, přičemž následující rok uděřilo opět silné krupobytí, které poničilo veškerou úrodu hroznů. V roce 2002 obec zasáhly silné záplavy, kdy se voda z řeky Dyje dostala až do obce a zatopila několik zahrad i domů.

p09.jpg

Povodně (stoletá voda) v roce 2002

Po válce si občané Křídlůvek založili ochotnický divadelní spolek a sestavili různé estrády a nazkoušeli divadelní hry, s nimiž vystupovali také v okolních vesnicích. Spolek si sám maloval kulisy a šil kostýny. V letech 1945-1946 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, který měl v obci dlouholetou tradici a umisťoval se na předních příčkách různých soutěží. V letech 1948-1949 pak byla oficiálně založena tělovýchovná jednota Dynamo Křídlůvky. Fotbalisté Křídlůvek postoupili i do okresní ligy. TJ Dynamo Křídlůvky skončilo svoji činnost v roce 1994, Sbor dobrovolných hasičů byl oficiálně pozastaven v roce 2019.

Od roku 1957 působí v obci uskupení místních žen, původně Výbor žen, později Svaz žen a dnes Svaz žen II. 11. listopadu 1961 pořádal Výbor žen ve spolupráci s místními svazáky Martinské hody ve vlčnovských krojích. Tradice se udržela až do roku 1989. Po 15 letech se tradice pod Svazem žen II. obnovila a tvrá dodnes, nyní ve vlastních krojích.

46514155_260534254818010_4596290012370173952_o_-_kopie.jpg

Krojovaná chasa v roce 2018

Od roku 1992 se také obnovila tradice hrkání, kdy místní chlapci předškolního a školního věku chodí po vsi od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty hrkat za pomoci trakařů a řehtaček. Silnou tradici má také vinařství, a tradičně pořádaný Matějský košt vín, na kterém se běžně objevuje více jak 200 vzorků vína v Křídlůvek i blízkého okolí.

Pro společné hospodaření a blízkost obce s Valtrovicemi se zastupitelé MNV dohodli o sloučení obou obcí. K této spolupráci došlo v červnu 1964. Po sametové revoluci se obec osamostatnila. První samospráva se v letech 1990-1994 postarala o opravu hřbitova, opravu komunikací v obci a rekonstrukci dvoru za původním Kulturním domem. Ten však nebyl pro špatný stav využíván, a proto zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji areálu. Poté, v roce 1997, došlo k plynofikaci obce, a k dalším opravám a zpěvňování komunikací. Nevyuživá budova bývalé školy byla v roce 2001 pomocí brigádnických prací rekonstruována na nový Kulturní dům. Otevření proběhlo v listopadu 2002.

Sešit1-page-001.jpg

Složení zastupitelstva obce od roku 1990

V roce 2018 nastoupil Zbyněk Sobotka ve 23 letech jako do funkce starosty v daném období (ne historicky!) nejmladší v České republice. V roce 2022 po volbách bylo zase ustaveno zastupitelstvo, které se s průměrných věkem 24,5 let může chlubit titulem nejmladší zastuptielstvo v České republice v daném období.

V letech 2014-2015 byla v obci vybudována kanalizační síť, jež byla vystavěna ve společném projektu s Valtrovicemi. Následně byly také v celé obci opraveny silnice. Jednalo se o největší investici v historii samostatné obce. Zastupitelstvo obce ponížilo od roku 1994 počet svých členů na pět, přičemž předtím mělo členů sedm. 16 let, tedy čtyři volební období, zastával v obci funkci starosty Antonín Pacík. Aktuálním starostou je Mgr. Zbyněk Sobotka, který do funkce nastoupil ve 23 letech, a stal se tak jedním z nejmladších starostů. Od června 2020 je v obci funkce starosty poprvé uvolněná. V obci nyní aktivně působí spolek Svazu Žen II., který pořádá několik tradičních kulturních a společenských akcí (Martinské krojované hody, masopust, mikulášská besidka aj.). Pro uskupení vinařů, které má v obci mnoho členů, je v plánu založení vlastního spolku. Probíhá také obnova Sboru dobrovolných hasičů.

_AER3677v_DxO.jpg

Křídlůvky po stavbě kanalizace, a před stavbou silnice

Na OÚ je k dispozici k nahlédnutí celý fond historických fotografií, obecní kronika, kopie staré obecní kroniky, kopie kroniky staré školy a také kopie kroniky bývalého statku (cenzurovaná verze je ke stažení ZDE). Níže na této stránce naleznete některé staré fotografie z obce. ZDE si pak některé z nich můžete prohlédnout ve srovnání s aktuálním stavem (2020). V roce 2022 byl vydán historický dokument o obci, který si můžete prohlédnout v odkaze na začátku této stránky.

 

Kroniky a staré fotografie obce:

Soubory ke stažení:
File
Download this file (KRONIKA STATKU cenzurované.pdf)KRONIKA STATKU KŘÍDLŮVKY
Mobilní rozhlas  Czech Point  Krizport Fire Brno Krizport
 Pálení klestí  Jihomoravský kraj Znojmo City

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.