Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

Žádosti o informace se podávají:

  • ústně v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu Obec Křídlůvky, Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice
  • e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • na telefonním čísle: +420 515 275 170
  • do datové schránky: yg7bi4c

Informace bude, dle zvoleného způsobu podání a povahy informace, poskytnuta některým z těchto způsobů:

  • ústně v kanceláři úřadu
  • písemně - osobním předáním nebo zasláním poštou
  • na elektronickém nosiči - osobním předáním nebo zasláním poštou
  • elektronicky - odesláním dokumentu na e-mail nebo do datové schránky
  • telefonicky

Poskytnutí informací podle zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může být zpoplatněno dle níže uvedeného zasebníku úhrad:

Tisk nebo pořízení kopie A4 – jednostranná, černobíle

3,- Kč/ks

Tisk nebo pořízení kopie A4 – oboustranná, černobíle

5,- Kč/ks

Tisk nebo pořízení kopie A3 – jednostranná, černobíle

4,- Kč/ks

Tisk nebo pořízení kopie A3 – oboustranná, černobíle

7,- Kč/ks

Tisk nebo pořízení kopie A4 – jednostranná, barevně

5,- Kč/ks

Tisk nebo pořízení kopie A4 – oboustranná, barevně

9,- Kč/ks

Tisk nebo pořízení kopie A3 – jednostranná, barevně

7,- Kč/ks

Tisk nebo pořízení kopie A3 – oboustranná, barevně                                   

13,- Kč/ks

Sken či pořízení fotografie jedné strany dokumentu, barevně včetně
zpracování do potřebného elektronického formátu k odeslání

5,- Kč/ks

Poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě, případně poskytnutí tiskovin obce (brožury, zpravodaj, rozsáhlé dokumenty aj.), které nelze vyprodukovat na obecním úřadě, bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

 

Poskytnutí informace na 1 ks CD

10,- Kč/ks

Poskytnutí informace na 1 ks DVD

15,- Kč/ks

Poskytnutí informace na 1 ks FLASH disku                                              

130,- Kč/ks

Poskytování informací na vlastní elektronické nosiče se z bezpečnostních důvodů neprovádí.

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle aktuálně platného ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

 

Mimořádné vyhledání informací:

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 30 minut. Do vyhledávání se zahrne, s ohledem na konkrétnost formulace žádosti, vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem, kopírováním v počítači apod.), zatřídění dokumentu zpět a nutná anonymizace dokumentů. Nezapočte se čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 280,- Kč, přičemž se započítává každých i započatých 30 minut. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.

Jestliže z povahy žádosti nelze předem určit, kolik stran dokumentů bude kopírováno, tisknuto či skenováno (žadatel například žádá o všechny dokumenty ze spisů, které zmiňují konkrétní informaci), provede pracovník obce průzkum, kterým se počet stran zjistí, nebo v případě rozsáhlých dokumentů (100 a více stran celkem, a to nejen těch, které obsahují žádanou informaci), počet stran odhadne, přičemž dle tohoto zjištění či odhadu bude stanovena úhrada za kopie, tisk či skenování, a také se započítá čas strávený tímto průzkumem do mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací.

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné), budou účtovány na základě individuální kalkulace.

 

Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost.

Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. 1581874359/0800 u České spořitelny.

 

Schváleno starostou obce dne 8. 1. 2024.                                                     

Mobilní rozhlas  Czech Point  Krizport Fire Brno Krizport
 Pálení klestí  Jihomoravský kraj Znojmo City

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.