Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

Tříkrálová sbírka se v roce 2023 konala 14. ledna. Výtěžek za naši obec činil: Kč

17. prosince 2022 jsme zakončili kulturní program celého roku tradičním setkáním starších občanů, které se mohlo po dvou letech opět konat. Zábavou, zpěvem i tancem se ty dva roky řádně dohnaly. Děkujeme a těšíme se na příští rok. O zábavu se postarala pěvecká skupina Sousedé.

12. listopadu bylo v kulturním domě přivítáno 19 dětí, 6 dívek a 13 chlapců, narozených od roku 2019. Obřad se konal poprvé přibližně od roku 1995.

3. 12. navštívil jako každý rok naši obec Mikuláš, čert a anděl. Pro děti si přichystali večer plný zábavy a odměn.

O víkendu, 4. až 6. listopadu vysázeli dobrovolníci 58 stromů na veřejných prostranstvích v obci. Z toho více než 30 stromů vytvoří nový komunitní sad plný ovocných stromů a ořešáků. Veřejná prostranství oživý jabloně, hrušně, třešně, meruňky, švestky, moruše, ořešáky a lípy. Děkujeme všem za velkou pomoc při sázení ! Výsadba bude hrazena z dotace, jejíž výše bude vypočítána podle stáří stromů (cca 70-100 % nákladů na výsadbu).

Mobilní rozhlas  cp logo index  logo krizport BLOND1
 banner klesti  logo1 offic 000244 05 001052