Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

Při platbě poplatků za psy a odpady přes účet (1581874359/0800 u České spořitelny) uveďte jako variabilní symbol číslo popisné Vašeho domu. Do zprávy pro příjemce uveďte, jaký poplatek platíte.

 

Správní poplatky

Ověření podpisu 30,- Kč    
Ověření kopie dokumentu 30,- Kč             
Vydání rozhodnutí o povolení sjezdu 500,- Kč                      

 

Poplatek za psy (viz vyhláška)

 První pes 50,- Kč/rok
 Každý další pes

80,- Kč/rok

 

Cena nájemného za hrobové místo (řád pohřebiště)

 Nájem               1,- Kč/m2
 Údržba    14,- Kč/m2

 

Poplatek za vývoz komunálního odpadu (viz vyhláška)

1 trvale hlášená osoba             500,- Kč/rok            
Rekreační objekt 500,- Kč/rok

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství (viz vyhláška)

Umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč/m2/den                                        
Umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč/m2/den                                        
Provádění výkopových prací 1,- Kč/m2/den         
Umístění stavebních zařízení 10,- Kč/m2/den          
Umístění reklamních zařízení 20,- Kč/m2/den          
Umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 1,- Kč/m2/den                                 
Umístění zařízenícirkusů 10,- Kč/m2/den          
Umístění skládek 10,- Kč/m2/den          
Vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,- Kč/m2/den          
Užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 1,- Kč/m2/den                                  
Užívání veřejného prostranství pro sportovní akce  1,- Kč/m2/den                                     
Užívání veřejného prostranství pro reklamní akce  10,- Kč/m2/den                                     
Užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl  1,- Kč/m2/den                                   

 

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Půlhodina práce 75,- Kč                      
Tisk / kopírování 2,- Kč/A4  
Kopie zákona, usnesení apod. 2,- Kč/A4   
Podání ústní odpovědi nad rámec drobné informace 50,- Kč                                   
Mobilní rozhlas  Czech Point  Krizport Fire Brno Krizport
 Pálení klestí  Jihomoravský kraj Znojmo City

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.