Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

Vážení občané, níže naleznete formulář pro podání žádosti o vydání voličského průkazu, který můžete potřebovat pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají 8. a 9. října 2021.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 – 2022

Školní rok 2021 – 2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 8.00 před školní budovou II. stupně. Z důvodu dodržení protiepidemických opatření nebude povolen vstup rodičů do tříd. Ředitel školy uděluje výjimku pouze zákonným zástupcům žáků 1. třídy, kteří své dítě budou do školy doprovázet. Ti se budou držet pokynů třídní učitelky a dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Na základě nařízení MZ a MŠMT budou žáci 2. – 9. ročníku tento den testováni antigenními testy. Další testování proběhne 6. 9. a 9. 9. 2021. Žáci, kteří jsou očkováni nebo prodělali nemoc COVID – 19, přinesou potvrzení. Žáci 1. ročníku se budou testovat 2. 9. 2021.

Všichni žáci musí mít roušku nebo respirátor. Bude se nosit ve společných prostorách. Ve výuce roušku mít nebudou.

Žáci si přinesou přezůvky.

Vedoucí školní jídelny oznamuje všem rodičům, že od 1. 9. 2021 budou zdraženy obědy:

Děti do 10 let                                    25 Kč

Děti do 14 let                                    27 Kč

Děti 15 let  - více                              28 Kč

Vážení spoluobčané, 
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v obci  Křídlůvky, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

 

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?

poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu

novinky z úřadu přímo do telefonu

upozornění na mimořádné situace - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, atd. 

pozvánky na sportovní a kulturní akce

pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v obci pomáhají

účast ve veřejných anketách

informace pomocí hlasových zpráv pro slabozraké

 

Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 Jak se zaregistrovat? 

1.       Přes webovou stránku https://kridluvky.mobilnirozhlas.cz/registrace

2.       Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas (Stáhnout pro Android) (Stáhnout pro iOS)

3.       Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad obce Křídlůvky (letáky budou roznášeny v následujících dnech)

 

eIf3EykOGFsLvQ_T41n6c18UfztgWZE8NzuBaHwJ_bKAcLCp6Yh9KXq7-dA2OfjfoF5UGEMbjs4-PXIJ0djS9yyFbKgsd5FxiMaeLaYvSEd9sSi31-grgswlsejKkOO2Xz_Nt2tp.png

V poslední době obdržela firma, která v obci Křídlůvky sváží odpad, stížnosti z třídící linky plastů na kvalitu navezené suroviny. Plast je velmi znečištěný nebo se v něm vyskytují složky, které v plastu nemají co dělat a patří do komunálního odpadu. Pracovníci na třídících linkách, kteří navezený odpad třídí, pak mají velmi ztíženou práci.

V současné době je nelehké zajistit pro plast odběratele a musí se vozit až do Hustopečí, jelikož blíže bohužel není pro vytřídění plastů kapacita. Pokud by však problémy s kvalitou navezeného plastu přetrvávaly, mohlo by dojít k tomu, že bude odmítán i v Hustopečích.

Níže uvádíme informační létáky k tomu, jak třídit plast a nápojové kartony. Tyto létáčky jsou i na žlutých popelnicích. Bylo by vhodné odkládat pouze neznečištěné plasty (PET lahve, folie, sáčky, kelímky nebo plastové nádoby od různých výrobků). Nádoby je potřeba vymýt, hlavně kelímky od potravin nebo nápojové kartony od mléka, které jinak v popelnici kvasí, způsobují zápach a stěžují třídění.

Nevhodné třídění odpadu významně prodražuje nakládání s odpadem, což se může promítnout ve výši poplatku za odpad. 

Zbyněk Sobotka, starosta

223728796_4651275758217818_2447537236102780486_n.png_235506248_4651273258218068_8477541204131979655_n.png

21. zasedání zastupitelstva, dne 28. 7. 2021, od 16:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: žádost o koupi pozemku, záležitosti odpadového hospodářství, ostatní záležitosti.

203946282_2933832376864507_8669907829173704469_n.jpg

Dětský den se pořádá 24. 7. 2021 od 15:00 v areálu kulturního domu Křídlůvky. Děti je nutné nahlásit do 10. 7. na obecním úřadě.

1) Veterinární lékař MVDr. Dvořák oznamuje, že bude provedeno povinné očkování psů proti vzteklině, a to zítra (19. 6. 2021). Očkování v obci proběhne od 10:45 hodin na tradičním místě u Jednoty. Poplatek za očkování je 140,- Kč. Očkovací průkazy si doneste s sebou.

 

2) Srdečně zveme všechny občany, a především děti, na Dětský den, který pořádá SDH Křídlůvky ve spolupráci s obcí Křídlůvky a Svazem žen II. Dětský den se uskuteční v sobotu, 24. 7. 2021, od 15:00 hodin ve venkovním areálu kulturního domu. Čeká Vás bohatý program, občerstvení, skákací hrady, soutěže pro děti i dospělé a mnoho dalšího. Účast dětí je nutno nahlásit u pana Radka Koňaříka nebo na obecním úřadě do 10. 7. 2021.

3) Připomínáme občanům, že splatnost poplatků za odpad a psy je do konce tohoto měsíce, tedy do 30. 6. Ti, kdo ještě poplatky neuhradili, ať tak učiní do tohoto termínu.

1) Sdělujeme občanům, že místní prodejna COOP bude zítra otevřena pouze do 9:30 h.

2) Zveme zájemce o členství ve sboru dobrovolných hasičů, aby se dostavili tuto sobotu v 10:00 k hasičské zbrojnici na úvodní schůzku, na které bude rozhodnuto ve věcech znovuzprovoznění hasičského spolku. Nejedná se o věci požární ochrany obce, nýbrž o věci kultury, sportu, tréninku dětí, brigád apod. Členové spolku se nemusí nutně účastnit zásahů jednotky při mimořádných situacích.

3) Připomínáme občanům, že poplatky za odpad a psy jsou splatné k 30. 6. 2021. Žádáme ty, kteří doposud poplatky nezaplatili, aby tak učinili do uvedeného termínu.

2021_06_STACI_JEN_PRIJIT-page-001.jpg

Mobilní rozhlas  Czech Point  Krizport Fire Brno Krizport
 Pálení klestí  Jihomoravský kraj Znojmo City

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.