Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

Obec Jaroslavice dává na vědomí, že stavební úřad v Jaroslavicích bude v měsíci dubnu uzavřen.

Hlášení 30. 3. 2021
1) Připomínáme občanům, že do 16. 4. mohou do dvoru na sběr železa umísťovat nebezpečný odpad, pneumatiky a elektroniku. Nebezpečné odpady budou odvezeny 17. 4., elektronika pak v pozdějším termínu. Prosíme umísťuje odpady a elektroniku na vyznačená místa a pouze do tohoto data. Dvůr jinak neslouží k umisťování pneumatik, elektroniky a nebezpečného odpadu. Jedná se pouze o hygienické opatření vzhledem k epidemiologické situaci.
2) Připomínáme občanům, že o víkendu 23. až 25. 4. bude probíhat sběr velkoobjemového odpadu. Dále připomínáme, že od 9. 4. začne vývoz bioodpadu z domácností. Více informací o svozech odpadů naleznete zde: https://www.kridluvky.cz/.../2-uncategorised/195-svoz-odpadu.
3) Oznamujeme občanům, že ke kontejnerům na tříděný odpad byl přistaven zelený velkoobjemový kontejner, který bude občanům sloužit na ukládání většího množství bioodpadu. Do kontejneru patří tráva, plevel, klestí, větve a podobný biologický materiál. Prosím nevhazujte do kontejneru tuky, živočišné odpady a zbytky jídel. Vzhledem k tomuto prosíme občany, aby již nadále nevyvážely biologický odpad k cestám a do větrolamů.
4) ZŠ a MŠ Hrádek oznamuje, že zápis osobní do školy proběhne 14. 4. 2021 od 14:30 do 18:00 hodin. Zápis bude proveden tak, aby byla umožněna osobní účast. Ti, kteří nemohou využít osobního zápisu, mohou podat žádost o přijetí do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Takto musí být žádost doručena do 16. 4. 2021.
5) Připomínáme občanům, že do 11. 4. probíhá sbírka hmotné pomoci pro městský útulek v Načeraticích. Pomoci můžete darováním krmiva pro psy a kočky, piškoty, starými dekami nebo plyšáky. Dary je možné předat na obecním úřadě.
6) Drůbež Novák HB s.r.o. - drůbežárna Mírovka bude ve čtvrtek 1. 4. od 13:15 hodin u prodejny obchodu COOP prodávat nosné kuřice, stáří 16 týdnů, cena za kus je 165 Kč.

zapis_-_vyveska-2-page-001.jpg

Soubory ke stažení:
File
Download this file (zapis_-_vyveska-2.pdf)Zápis do ZŠ Dyjákovice, rok 2021

1) Připomínáme občanům, že od 27. 3. do 9. 4. bude probíhat sčítání občanů, domů a bytů elektronickou formou přes internet. Kdo se nesečte po internetu, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář, například prostřednictvím pošty.

2) Oznamujeme občanům, že v sobotu 17. 4. bude v obci probíhat sběr nebezpečného odpadu a elektroniky. Následující víkend od 26. do 28. 4. bude probíhat sběr velkoobjemového odpadu.

3) Zveme občany na individuální pohybově-kulturní akci s názvem Šifrovaná stezka. Po obci a jejím okolí bylo rozmístěno 8 stanovišť, na kterých naleznete hádanky, které Vás dovedou stezkou dále až do cíle, kde Vás může čekat malá odměna. Stezka otestujte, jak dobře znáte Křídlůvky. První stanoviště a více informací o pravidlech akce naleznete na vývěsce u obchodu (pozvánka níže). Přejeme příjemnou procházku a úspěšné řešení hádanek.

4) Letošní jarní úklid obce v rámci akce Ukliďme Česko bude organizován individuální formou. U vývěsky u obchodu si můžete vyzvednout pytle na odpad a sami se vydat na sběr odpadu na libovolné místo. Naplněné pytle s odpadem poté prosím uložte před obecní úřad, kde budou převzaty k vytřídění a dalšímu zpracování.

 

plakát_Kreslicí_plátno_1_-_kopie.jpg

sbírka_pro_útulek_Kreslicí_plátno_1.jpg

 

 Obec Křídlůvky nabízí zájemcům

 

DŘEVO, VLASTNÍM POKÁCENÍM

 

z lokality lesíku nad kanálem:

mapa_kácení.png

 

Podmínky:

  • Cena za 1 m3 = 100,- Kč
  • Zajištění vlastního pokácení a odvezení dřeva
  • Úklid! (udělaní hromádek, případně odvezení zbytků) – při neprovedení úklidu se účtuje cena
    300,- Kč za 1 m3.

 

KÁCENÍ PROBĚHNE V DRUHÉ POLOVINĚ BŘEZNA

PŘIHLÁŠENÍ DO 14. 3. NA ČÍSLE: 602 417 612

Soubory ke stažení:
File
Download this file (těžba dřeva leták.pdf)PRODEJ DŘEVA SAMOVÝROBOU - LETÁK

1) Obec Křídlůvky nabízí zájemcům dřevo vlastní těžbou z obecního lesíku nad kanálem. Cena za 1 m3 je 100,- Kč, pod podmínkou úklidu místa po těžbě. Při nesplnění této podmínky bude cena dřeva zvýšena. Těžba bude pravděpodobně probíhat v druhé půlce března. Podmínky z hledika epidemiologických opatření budou upřesněny. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě nebo na telefonním čísle 602 417 612. Prosíme dostavte se na obecní úřad a volejte i tehdy, pokud jste již na účasti na těžbě předběžně domluvení.

2) Důrazně upozorňujeme a žádáme občany, aby do dvora, který slouží na sběr železného odpadu, neodkládali jiný odpad! Trampolíny, záchody, pneumatiky, celá jízdní kola a celé lednice nejsou železný odpad! Dvůr není a nikdy nebude smětiště! Děkujeme Vám za pochopení.

Oznamujeme občanům, že z důvodu nedostatku štítku byla dnes očipována vždy na jednu domácnost pouze jedna popelnice na komunální odpad. Tento stav je dočasný a bude opraven. Domácnosti, které žádaly o očipování dvou popelnic, budou mít druhou popelnici očipovanou v následujících dnech či týdnech. Chybějící čipy zatím nebudou mít vliv na svoz popelnic. Sváženy budou zatím stále i ty bez čipů.
Dále, neočipované barevné popelnice na tříděné odpady, které nebyly nachystány nebo k nim chybí čislo popisné, budou taktéž dočipovány později. Pokud nemáte stav čipů kompletní, budete o dalším postupu informování později.
Děkujeme všem občanům za vzornou spolupráci!

COVIDOVÁ OPATŘENÍ OD 1. 3. 2021

 

 

1) Vycházky a běh přes den budou od 1. 3. možné jen na území obce. Grafické znázornění hranic katastrálního území obce je ke stažení níže.

 

2) Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.

 

3) Pro cesty k lékaři, na úřady a nutné cesty k rodině mimo okres s bydlištěm bude nutné čestné prohlášení či formulář. Návštěvy příbuzných ani v rámci okresu s bydlištěm podle nařízení vlády nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče.

 

4) Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba např. potvrzení od zaměstnavatele.

 

5) Nakupování bude možné pouze v nezbytném počtu osob. Zavřeny jsou všechny obchody a služby s výjimkou:


- prodejny potravin,
- pohonných hmot,
- hygienického zboží a drogerie,
- lékárny,
- prodejny krmiva a potřeb pro zvířata,
- prodejny brýlí a kontaktních čoček,
- provozovny poskytující odtah a opravy vozidel,
- obchody s tiskem a tabákem,
- provozovny určené k vyzvednutí zboží a zásilek,
- prodejny osiva a zahrádkářských potřeb,
- pokladny jízdenek,
- květinářství,
- servisy elektroniky a výpočetní techniky,
- pohřební služby,
- myčky bez obsluhy,
- domácí potřeby,
- sběr surovin a kompostárny,
- taxislužby,
- firmy poskytující psychodiagnostická vyšetření.

Obchody s dětskou obuví i oděvy budou znovu uzavřené.

Restaurace mohou mít nadále výdejní okénka.

 

6) Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů bude od 1. března povinné i na pracovištích. Výjimku budou mít jen lidé, kteří jsou v místnosti sami nebo pracují z domova. Ochranné prostředky musí zaměstnancům zajistit zaměstnavatel, dostatek na každou směnu.

Už od pondělí je povinný respirátor (již nelze dvě roušky) v prodejnách, provozovnách, ve zdravotnických a sociálních zařízeních a ve veřejné dopravě.

Při pohybu venku v obci povinná chirurgická rouška nebo respirátor. Mimo zastavěné území obce je povinná pouze při kontaktu (menším jak 2 metry) s jinou osobou.

 

7) Karanténa bude prodloužena z 10 na 14 dní.

8) Školy budu uzavřeny.

 

9) Nouzový stav byl prodloužen od 1. 3. 2021 na dalších 30 dní.

Mobilní rozhlas  cp logo index  logo krizport BLOND1
 banner klesti  logo1 offic 000244 05 001052

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.