Obec Křídlůvky

Obec Křídlůvky

Telefon+420 515 275 170

Telefonpodatelna@kridluvky.cz

Facebook/obeckridluvky

Počasí

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

icon-posta

Obecní úřad Křídlůvky

Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

IČO: 00600440

Tel.: +420 515 275 170

Tel. starosta: +420 602 417 612

ID datové schránky: yg7bi4c

E-mail: podatelna@kridluvky.cz

Číslo účtu pro platby: 1581874359/0800 u České spořitelny

 

 

Stejně jako minulý rok mohou obyvatelé Křídlůvek koupit dřevo z obecních lesů formou samotěžby. Letos bude cena 1 m3 dřeva (směs) ve výši 500,- Kč. Těžba může započít nejdříve 24. 11. 2022.

 

Způsob zajištění samotěžby (vzor smlouvy s konkrétními podmínkami je k dispozici níže):

1) Zájemci zažádají o koupí dříví u starosty obce nejpozději do 22. 11. 2022. Kdo nestihne zažádat v uvedeném termínu, nebude k samotěžbě tuto zimu přípuštěn.

2) Těžba bude prováděna pouze do 31. 3. 2023. Osobě, která nestihne těžbu provést do této doby, automaticky a bez výjímek zaniká veškerý nárok na dřevo.

3) Při těžbě budou žadatelé dbát pravidel bezpečnosti i ochrany životního prostředí a uklidí po sobě stanoviště těžby.

4) Těžba může být prováděna pouze na základě podepsané smlouvy. Smlouva slouží jako povolení k těžbě.

5) Po těžbě bude na dříví oběma stranami podepsán předávací protokol. Po podpisu protokolu má kupující povinnost do 7 dní zaplatit kupní cenu.

6) S dřívím může kupující nakládat (spálení či jiné zpracování) až po zaplacení kupní ceny. Odvoz z lesa je na základě dohody s prodávajícím možný dříve. Kontrola množství dřeva bude provedena v lese, nebo po dohodě na jiném, vybraném místě v rámci obce Křídlůvky.

7) Dříví bude rozdělováno tak, aby se dostalo na všehny zájemce, zpravidla stejnou mírou, dle možností v rámci limitů těžby a povahy porostu. Žádatel v žádném případě nemůže nárokovat více dříví, než mu bylo přiděleno.

8) Těžba bude probíhat pravěpodobně ve všech obecních lesích (lesík na Hrádek, lesík na Valtrovice, les nad kanálem, lesík u hřbitova).

Mobilní rozhlas  cp logo index  logo krizport BLOND1
 banner klesti  logo1 offic 000244 05 001052

Obec KřídlůvkyObec Křídlůvky

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.